על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: פגיעה בעבודה

כיצד עליי להיערך לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שישי ‏18 ‏אפריל ‏2014ביטון יוסי, עו''ד

טרם הגשת טופס התביעה במוסד לביטוח לאומי, יש לחזור ולהדגיש, כי כל אשר תצרפו ו\או תמלאו בטופס התביעה - בין אם פרטים אותם מילאתם בעצמכם או באמצעות מעסיקכם, יהווה את התשתית הבסיסית לתביעתכם לטוב ולרע – החל בבחינת אירוע הפגיעה ועד לתשתית שתונח בפני הוועדה הרפואית וביה"ד לעבודה. לפיכך, מומלץ לבחון כי בידכם כל פרטי האירוע כהווייתם ובכללם פרטי עדים, מועד הפגיעה, האיברים שנפגעו ובגינם התקבל טיפול רפואי.

בעת הגשת התביעה בביטוח לאומי תידרש בכלל עיקרון להגיש את הבאים:

טופס התביעה - הגשת התביעה לדמי הפגיעה שהינה גם ההודעה למוסד לביטוח לאומי בדבר אירוע הפגיעה, יוגש ע"ג טופס 211 שצירופו כאן, ואותו יהיה עליכם למלא עפ"י ההוראות שבו. כאן החשוב להדגיש כי חובה עליכם לוודא כי כל פרטי הטופס מולאו במלואם ולאשורם. לפרט, וודאו כי חלקו של המעסיק מולא באופן ברור ותואם לנסיבות האירוע.

תלושי\פרטי שכר אחרונים – עקרונית, דרישת הביטוח הלאומי הינה כי יוגשו לטופס התביעה 4 תלושי משכורת ו\או אישורי מעסיק לשכר בחודשים הקודמים למועד הפגיעה. מומלץ להיערך (למידת הצורך) ב- 12 תלושי השכר הקודמים למועד האירוע.

אישורים רפואיים – בראשית, תידרשו לצרף אל כתב התביעה "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" שניתנת ע"י מרפאת נפגעי עבודה בכל קופ"ח במידה ולאחר אירוע הפגיעה הגעתם לקופ"ח ( הפנייה למרפאה כנ"ל באמצעות טופס בל 250 לשכיר, או טופס 283 לעובד עצמאי). בנוסף או לחילופין יש לצרף את סיכומי המחלה והטיפולים בקשר לפגיעה עד למועד הגשת התביעה – הנ"ל כולל את סיכומי הביקור במיון ו\או קופ"ח ו\או כל רופא אחר מטעמכם שאצלו התקבל טיפול בקשר לפגיעה בעבודה.

הוצאות אמבולנס - במידה ובעת האירוע פונתם באמצעות אמבולנס לחדר מיון הוראות חדשות שהוצאו בביטוח לאומי קובעות כי החזר התשלום בעד הפינוי באמבולנס יבוצע ישירות למול הנפגע. לפיכך יש לצרף לכתב התביעה את הוראת החיוב ממד"א בגין הפינוי באמבולנס או את הקבלה בגין התשלום (במידה וכבר שילמתם בעדו).

אישורי מעסיק – במידה והנכם שכירים יידרש מעסיקכם למלא את חלקו בטופס ככל שהקשרו לאירוע ולתנאי העסקתכם לפני ולאחר יום האירוע.

* לגבי שכירים שמעסיקיהם מורשים לשלם בשם המוסד לביטוח לאומי את דמי הפגיעה (מעסיקים המורשים עפ"י תקנה 22 או סעיף 343 כאמור בסעיף 14 לטופס הפגיעה) חשוב ביותר כי בידי העובד יימצא עותק של טופס התביעה לאחר שמילאהו המעביד – דגשים מורחבים למשמעות העתק זה יובאו במאמר נפרד לנושא.
 
מועד הגשת התביעה - על התביעה דנן להיות מוגשת אצל המוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מעת קרות אירוע הפגיעה, שאלמלא כך, עשויות זכויותיכם להיגרע עקב שיהוי בהגשת התביעה. 

לסיום, נבוא בדגש המומלץ כי יהיה שגור לכל אימת כי מוגש טופס ו\או אישור לרשות ציבורית והוא, צילום כל המסמכים שהוגשו אצל אותה רשות ודרישה בצדכם כי יוחתמו בחותמת המקבל (חותמת "נתקבל").


ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי? מבט מהיר
במהלך פעילות במלון שאורגנה במקום עבודתי, נפגעתי ברגלי. האם פגיעה זו יכולה ותוכר כפגיעה בעבודה? מבט מהיר
מאמר היכרות: מהי תאונת עבודה, באופן כללי? מבט מהיר
מהם סוגי האירועים אשר יכולים וייחשבו כפגיעה בעבודה שבחוק הביטוח הלאומי? מבט מהיר
מהן הזכויות המוקנות בחוק, לנפגעי עבודה? מבט מהיר
מהי סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כאשר מדובר בתאונת עבודה שהתרחשה בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו? מבט מהיר
אני עובד שכיר, נפגעתי ביומי הראשון במקום העבודה, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה? מבט מהיר
מהו תהליך ההכרה בביטוח לאומי בתאונת העבודה שקרתה לי? מבט מהיר
המעסיק שלי מסרב לחתום על טופסי התביעה לפגיעה בעבודה, האם עלולה תביעתי להידחות או שלא להתברר עקב כך? מבט מהיר
התברר לי כי המעסיק שלי לא שילם דמי ביטוח לאומי בעבורי, האם תיפגע מכך זכותי? מבט מהיר
אני עוסק מורשה, עדיין לא נרשמתי בביטוח לאומי כעובד עצמאי, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה כעובד עצמאי? מבט מהיר
אני עוסק עצמאי הרשום ככזה בביטוח לאומי, אך לא שילמתי דמי ביטוח למעלה משנה, האם עשויות להיפגע מכך זכויותיי בעת פגיעה בעבודה? מבט מהיר
קרה לי אירוע תאונתי בעבודה, מהם הדגשים עליהם עליי לתת שימת לב בסמוך לקרות האירוע? מבט מהיר
מהם המועדים להגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי? מבט מהיר
מה קורה במצב בו מוגשת התביעה לביטוח לאומי לאחר המועדים הקבועים בחוק? מבט מהיר
האם במקביל להגשת התביעה לביטוח לאומי, אוכל לתבוע גורמים נוספים הקשורים לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
פקיד התביעות בביטוח לאומי דחה את תביעתי להכרה בתאונת עבודה, מה עושים מכאן? מבט מהיר
עובד חדש שהועסק על ידי, נפגע בעבודה. מסתבר לי כי עדיין לא נרשם העובד כמועסק אצלי בביטוח לאומי, האם אני חשוף לתביעה מצד הביטוח לאומי בגין הפגיעה? מבט מהיר
האם כל עובד עצמאי הרשום בביטוח לאומי, מבוטח בביטוח למקרה של פגיעה בעבודה? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, תושב ישראל השוהה בחו''ל, האם אני זכאי להגיש תביעה לפגיעה בעבודה ובאילו תנאים? מבט מהיר
אני עובד שכיר בחו''ל, ברצוני להגיש תביעה לפגיעה בעבודה שקרתה בחו מבט מהיר
לאחר פגיעה בעבודה, חזר העובד לעבודתו לסירוגין. האם יהיה זכאי העובד לדמי פגיעה לכל תקופות אי-הכושר בהם לא נמצא בעבודה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, לאחרונה קיבלתי מכתב ממחלקת הגבייה בביטוח לאומי כי לאור הכנסותיי איני מבוטח בביטוח פגיעה בעבודה, מה עליי לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך עיסוקי כעצמאי נפגעתי בתאונה, יצויין כי אני עוסק מורשה חדש שנרשם ככזה בביטוח לאומי, כיצד יחושבו דמי הפגיעה בעבודה במקרה זה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי שפתח את עסקו רק לאחרונה, האם קיימת מגבלת זמן שרק לאחריה אהיה מכוסה בביטוח פגיעה בעבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהי ''גמלה חוסמת'' ומה משמעותה לעניין פגיעה בעבודה? מבט מהיר
במידה ודמי הפגיעה משולמים לי ע''י המעביד, למול מי תוגש ותתנהל השגה באשר לשיעורם של דמי הפגיעה המשולמים לי? מבט מהיר
מהו ניכוי רעיוני בתביעת תאונת דרכים שהיא גם פגיעה בעבודה? מבט מהיר
נפגעתי בתאונת דרכים במסגרת עבודתי, איזו תביעה עדיפה – תביעה לפגיעה בעבודה למול ביטוח לאומי או תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בו נפגעתי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי. תביעתי לפגיעה בעבודה נדחתה אצל המוסד לביטוח לאומי, אני מצוי בתקופת אי-כושר לעבודה למעלה מחודשיים, מה ניתן לעשות במצב זה? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
26,586 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,787 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,361 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,773 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,680 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
10,421 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
8,737 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,292 צפיות
דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים
8,123 צפיות
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?
7,984 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.