על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: שירותים מיוחדים וניידות

קטגורייה ראשית: נכות כללית

קיבלתי בעבר הלוואה עומדת, כעת ברצוני לרכוש רכב חדש, האם אהיה זכאי להלוואה עומדת חדשה?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שלישי ‏25 ‏אוקטובר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

זכאות להחלפת רכב שנרכש בעבר בתוך הלוואה עומדת, לרכב חדש בגינו מתבקשת הלוואה עומדת חדשה תתאפשר, בהתקיימם שלמספר תנאים:
תנאי מוקדם על פיו תיבחן מידת הזכאות, הינה מגבלת התקופה ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת ועד למועד בו מתבקשת הלוואה חדשה דנן, כדלהלן:
  1. מוגבל בניידות שיש לו רישיון נהיגה בר תוקף, יהיה זכאי לקבל הלוואה עומדת להחלפת רכבו, אם חלפו 42 חודשים לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת שניתנה לו לרכישת רכבו שאותו הוא מבקשת להחליפו.
  2. מוגבל בניידות שאין לו רישיון נהיגה בר תוקף, יהיה זכאי לקבל הלוואה עומדת להחלפת רכבו, אם חלפו 48 חודשים לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת שניתנה לו לרכישת רכבו שאותו הוא מבקשת להחליפו.
  3. מוגבל בניידות שקיבל הלוואה עומדת לרכישת רכב הנושא אביזרים מיוחדים כהגדרתם, יהיה זכאי לקבל הלוואה עומדת להחלפת רכבו, אם חלפו 60 חודשים לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת שניתנה לו לרכישת רכבו שאותו הוא מבקשת להחליפו.
על אף האמור בתנאים שלעיל, רשאי המוסד לביטוח לאומי ליתן הלוואה עומדת אף בטרם חלפה התקופה הנקובה, בנסיבות עיקריות אלה:
הרכב נגנב או ניזוק בצורה שלא ניתנה לתקנו ולהשיבו לנסיעה - זאת יודגש עפ"י קביעת חברת הביטוח ו\או שמאי רכב מוסמך.
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע למוגבל בניידות הגבלות בנהיגה שאינן מאפשרות לו לנהוג ברכבו הנוכחי.
 
ואחרון לתנאים שהינו מהותי לקבלת הלוואה עומדת חדשה הוא כי, יידרש המוגבל בניידות להחזיר את ההלוואה הקודמת אותה קיבל - זאת כמובן תחת תחשיבי המוסד לביטוח לאומי, בהתאם למועד בו ניתנה ההלוואה הקודמת, תחשיבי הפחת להלוואה וכיוב'.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* הסכם בדבר גמלת ניידות : ס' 11, 12ב', תוספת ז'

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים לנכים? מבט מהיר
ממתי מתחילה הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים לנכים? מבט מהיר
מהן דרכי הערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי באשר לקצבת שירותים מיוחדים לנכים? מבט מהיר
אני מקבל קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים, כעת הגעתי לגיל זקנה, כיצד יחושבו קצבאות אלו לצד קצבת הזקנה? מבט מהיר
האם גמלת שירותים מיוחדים לנכים ממשיכה אף לאחר גיל הפרישה? מבט מהיר
מהי באופן כללי קצבת הניידות? מבט מהיר
מהם תנאי הזכאות לקצבת הניידות? מבט מהיר
מי לא יהיה זכאי לקצבת ניידות, למרות היותו מוכר כמוגבל בניידות? מבט מהיר
כיצד נקבעת דרגת המוגבלות בניידות? מבט מהיר
כיצד ניתן לערער על אחוז המוגבלות בניידות שנקבעה לי? מבט מהיר
באילו מצבים ניתן לבקש בדיקה מחדש בדבר אחוז המוגבלות בניידות שנקבעה לי? מבט מהיר
כעת משהגעתי לגיל פרישה, האם אהיה זכאי לקצבת ניידות? מבט מהיר
באילו מקרים אדרש להחזיר את ה''הלוואה העומדת'' שניתנה לי? מבט מהיר
מהי בעצם ה''הלוואה עומדת'' המוענקת לנכה? מבט מהיר
אני נכה המוכר בביטוח לאומי, רכשתי רכב חדש לפני מס' חודשים, האם אהיה זכאי להלוואה עומדת בגין רכישת הרכב? מבט מהיר
מיהם הרשאים לנהוג ברכב נכה שלגביו ניתנה ''הלוואה עומדת''? מבט מהיר
נקבעו לי 80% מוגבלות בניידות, מה אומרת לגביי קביעה זו באשר ל''הלוואה העומדת''? מבט מהיר
קיבלתי בעבר הלוואה עומדת, כעת ברצוני לרכוש רכב חדש, האם אהיה זכאי להלוואה עומדת חדשה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
26,189 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,734 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,297 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,703 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,611 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
10,240 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
8,528 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,254 צפיות
דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים
8,068 צפיות
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?
7,891 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.