על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נכות כללית

היכרות קצרה עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - המרב''ד

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שישי ‏14 ‏מרץ ‏2014ביטון יוסי, עו''ד

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו, יחידת סמך של משרד הבריאות העוסקת ברפואה תעבורתית, ופועלה בתוך עיסוק של מניעה ראשונית של מגיפת תאונות דרכים, הנגרמות בשל ליקוי בריאותי של הנהג.
 
מהות תכלית אם כן, איתור מוקדם של ליקויי בריאות, עריכת מעקב מינהלי ובקורת רפואית, לרבות ביקורת פסיכולוגית, על נהגים בעלי פוטנציאל לנהיגה מסוכנת ו\או בעלי ליקוי בריאותי כדי לצמצם את גורם הסיכון האנושי בתחבורה ובתאונות הדרכים לפרט.
 
מקור הסמכות
המרב?ד שואב סמכויותיו ממספר חיקוקים שבכל אחת מסמכויותיו תכלית דווקנית אחרת, אך כולן יחד, לדידנו, עומדות תחת הכותרת של הקטנת גורם הסיכון האנושי בתחבורה – בין אם ע"י הורדה של נהג מהכביש או בין אם להתאמת סביבת נהיגתו למצבו הרפואי.
 
שלוש הגדרות ניתנו למרב"ד בחיקוקים הרלוונטיים בהתאם לסמכויות השונות שהוענקו לו:
 
"רופא מוסמך" – זוהי ההגדרה שניתנה למרב"ד בפקודת התעבורה ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961, כגורם המוסמך לערוך בדיקות רפואיות לדרישת רשות הרישוי, במקרים של מבקשי או בעלי רישיון נהיגה הנדרשים בראי רשות הרישוי לאישור רפואי לנהיגת רכב בשל מצבם הרפואי.
 
"רשות רפואית" – מתוקף הוראת סעיף 12ב' לפקודת התעבורה קיימת חובת דיווח בצד רופא המאבחן אצל אדם מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה. דיווח כנ"ל יימסר לרשות הרפואית (המרב"ד) ע"מ שזו תבדוק את הנהג והמשך כשירותו לנהוג בכבישים, בהתאם למצבו הרפואי. וכך לשונו של סעיף:
 
"דיווח על מחלות מסויימות של נוהגי רכב
12ב. (א) רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות (להלן בסעיף זה - הרשות הרפואית)".
 
הודעה באשר להחלטתה של הרשות הרפואית (המרב"ד) כאמור, תימסר לרשות הרישוי, בתוך המלצתה לעניין מתן רישיון נהיגה, התלייתו או ביטולו.
 
"המכון" – מונח זה, ניתן למרב"ד בהסכם גימלת הניידות – 1 ביוני 1977 ("הסכם הניידות"), הסכם על פיו משתלמת גמלת ניידות ו\או הלוואה עומדת לרכישת רכב לנכה ו\או אביזרים מיוחדים לרכב נכה המוכר עפ"י חוק הביטוח הלאומי.
תפקידו של המרב"ד בתוך הסכם הניידות הוא כגורם רפואי תעבורתי - הבא כנדבך מוסף לצד הוועדה הרפואית שלביטוח לאומי, אשר לפי בדיקתו של המרב"ד יקבע הוא באם לנכה נדרש רכב מיוחד בתוך בחינה וקביעת אביזרים מיוחדים שיידרשו לאותו רכב נדון - עפ"י מגבלות הנכה ומצבו הרפואי.
 
המופנים לבדיקת המרב"ד יכולים שיהיו בעיקר מהגורמים הבאים:
משרד הביטחון - נכי משרד הביטחון.
ביטוח לאומי - נכים המופנים ע"י המוסד לביטוח לאומי, לבחינת אביזרי נהיגה ורכב המותאם לנכה (תחת הוראות 'הסכם גמלת הניידות').
רופא מטפל - נהגים, מתוקף חובת דיווח רופא מטפל על אודות ליקוי המתקיים אצלם.
משרד הרישוי - מבקשי\מחזיקי רישיון עם בעיות בריאותיות.
 
ועדת ערר
מבקש או בעל רישיון שהופנה לבדיקת המרב"ד ע"י רשות הרישוי, הרואה עצמו נפגע מהחלטת המרב"ד ביושבו כ "רופא המוסמך" כאמור, יכול לערער בתוך 30 ימים, מעת ההודעה על ההחלטה נשואת הערר, בפני וועדת ערר – וועדה מבקרת היושבת במותב של 3 רופאים (ס' 195 לתקנות התעבורה).
על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור מנהלי לביהמ"ש מחוזי ביושבו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בתוך 10 ימים, בשאלה משפטית בלבד.
 
הרואה עצמו נפגע מהחלטת המרב"ד – "המכון" שעפ"י הסכם הניידות בביטוח לאומי, לפנות בכתב אל מנהל המכון, בתוך 60 ימים מעת החלטת המכון, ובו יפרט הנפגע את השגתו והטעמים לה. מנהל המכון ישיב לנכה בכתב ובאופן מנומק על אודות החלטתו בהשגה כאמור.
על החלטת מנהל המכון לא ניתן לערער כבערעור לעיל - ערעור על החלטת "רופא מוסמך" (בפני ביהמ"ש המחוזי). הערעור כאמור יהיה כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי, במידה וזו תאמץ את החלטת המרב"ד כהווייתה.
ערעור על החלטת המוסד ביטוח לאומי בקשר לקביעת סוג הרכב או שיעורה של ההלוואה העומדת, תהא בתוך 12 חודשים מעת שנתקבלה ההחלטה כאמור אצל הנכה.
 
סיכום דבר
נכים מוכרים בביטוח לאומי - ככל שנבקש להתייחס באשר לנכים הזכאים לניידות מהמוסד לביטוח לאומי, תפקידו של המרב"ד הינו נדבך משמעותי בהליכי אישור סוג הרכב כמו גם היקף האבזור הנלווה לרכב כמותאם למצבו הרפואי של הנכה, ובגינו ייקבע שיעור השתתפות המוסד לביטוח לאומי ברכישת הרכב לנכה ("הלוואה עומדת"), וזאת כאמור, בעיקר התכלית להגברת עצמאות הנכה בניידותו.
 
כשירות לנהיגה - מבלי לגרוע, המרב"ד ביושבו כערכאת הבוחן לבעלי מוגבלויות רפואיות ומידת כשירותם לנהיגה ברכב, משמש כסמכות מעין שיפוטית לכל דבר ועניין, וסמכויותיה בעלות השלכה מרחיקה דרך, בכללן ניתן לציין את קביעתה בדבר אי כשירות לנהיגה, שכן החלטתה יכולה שתשלול רישיון נהיגה למשך שנה עד לשנתיים ללא כל אפשרות בדיקת מחודשת של המבקש בקשר למצבו, במהלך תקופות אלה (בדחיית ערר ו\או בדחייה לאחר בדיקה מחודשת של הנבדק).
 
לפיכך, היערכות לקראת וועדה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כמוה כהיערכות לכל וועדה רפואית ואף יותר מכך - נדרשת היערכות המבקש במישור המשפטי שכן המדובר בטריבונל עין שיפוטי בתוך הוראות דין וכללי צדק טבעי הנדרשים למיצוי, כמו גם במישור הרפואי-תעבורתי שזו עשוייה ותידרש לחוו"ד מומחה רפואי בקשר למצבו של מבקש וכשירותו לנהיגה בטרם התייצבותו לוועדה במרב"ד.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

מהן דרכי הערעור על קביעת המוסד לביטוח לאומי באשר לדרגת אי-הכושר? מבט מהיר
מהו שיעור קצבת הנכות הכללית? מבט מהיר
אני אישה שהפסיקה את עבודתה מספר חודשים לפני הגשת התביעה לנכות כללית, האם עקב הפסקת עבודתי תיבחן תביעתי לנכות כ''עקרת בית נכה''? מבט מהיר
באילו מקרים לא ניתן להעביר הזכות לשיקום מקצועי העומדת לנכה לבן\בת הזוג של הנכה? מבט מהיר
האם בכדי לקבל קצבת נכות כללית עליי ליהיות תושב ישראל באופן קבוע? מבט מהיר
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית? מבט מהיר
האם יש הבדל בין עקרת בית נכה לנכה רגילה? מבט מהיר
מהם תנאי הזכאות הרפואיים לקצבת נכות כללית? מבט מהיר
מהו השיקום המקצועי ומי זכאי לו? מבט מהיר
מהם ההבדלים בין הנכות הרפואית לדרגת אי-כושר להשתכרות? מבט מהיר
מה ההגדרה ל''עקרת בית נכה''? מבט מהיר
נמצאתי ע''י פקיד השיקום כי איני ניתן לשיקום מקצועי, מה ניתן לעשות במקרה זה? מבט מהיר
מה יכול לכלול השיקום המקצועי? מבט מהיר
מהם זכויותיי במהלך השיקום המקצועי? מבט מהיר
האם למקבל קצבת נכות כללית קיימת זכאות למענקי לימודים בגין ילדיו התלויים בו? מבט מהיר
מהן דרכי הערעור על קביעת הוועדה הרפואית באשר לשיעור הנכות הרפואית? מבט מהיר
תביעתי לנכות כללית נדחתה. מהו פרק הזמן שלאחריו אהיה רשאית להגיש תביעה חוזרת לנכות כללית? מבט מהיר
מה ניתן לעשות כאשר מבקשת הוועדה לא להחשיב פגימה בשל היותה חוסה תחת ''ליקויים מנופים''? מבט מהיר
מהם מבחני ההכנסה לצורך קביעת זכאות לקצבת נכות כללית? מבט מהיר
כיום אני מקבל קצבת נכות. האם אני רשאי לבקש בחינה מחודשת של שיעור הנכות הרפואית שנקבעה לי? מבט מהיר
היכרות קצרה עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - המרב''ד מבט מהיר
האם בעבור נכה שנפטר משולם מענק פטירה, למי ובאילו תנאים? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
26,189 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,734 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,297 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,703 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,611 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
10,240 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
8,528 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,254 צפיות
דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים
8,068 צפיות
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?
7,891 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.