על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: רשיונות וביטוחים

קטגורייה ראשית: תאונות דרכים

בני נהג ברכב שברשותי ונפגע בתאונה. חברת הביטוח מסרבת לשאת בפיצוי, בשל כי ביטוח החובה כלל הגבלת חבות לנהגים מעל גיל 24. האם צודקת חברת הביטוח בטענתה?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שלישי ‏22 ‏נובמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

באופן זהיר הנתון למחלוקות מרובות של פרשנות ניתן לאמר בכלל עיקרון כי חבותה של חברת הביטוח עשוייה ותהא שרירה על אף כי לכאורה מופיעה תניית החבות הנדונה – הגבלת גיל ובלבד ולא נתקיימו הבאים:
 
כוונת מרמה: אם יוכח כי בעת רכשת את הכיסוי הביטוחי, לא הייתה בצידך כל כוונת מרמה או הונאה כנגד חברת הביטוח לשם קבלתה של הנחה בפרמיה – שכן כדוגמה, חייל קרבי המגיע לחופשה אחת לחודש, שאינו נוהג כדרך קבע ברכב ולא היה צפוי כי בין נוהגי הרכב.
 
כוונת המרמה תתבקש לקום על שלושה יסודות בהתקיימם תיתכן הוכחת כוונת המרמה כאמור: המבוטח הסתיר עניין שהינו מהותי מפני המבטח, המבוטח ידע שהעניין שאותו ביקש להסתיר הוא מהותי ולבסוף, הסתרת העניין המהותי נעשתה ע"י המבוטח ב"כוונת מרמה".
 
גילוי ההגבלה: הוראות סעיף 3 לחוק חוזה ביטוח מחייבות כי הגבלות כבנדון יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו ויצויינו בהבלטה מיוחדת שאם לא כן, לא יוכל המבטח להסתמך עליהן. ולפיכך ככל שההגבלה כנדון הינה מעורפלת או אינה ברורה ומוחלטת לא תתקבל טענת המבטח בעטייה.
 
מבלי לגרוע יודגשו בנוסף הבאים:
במידה ואכן תתקבלנה טענות חברת הביטוח באשר להיעדר הכיסוי הביטוחי ומכך חוסר חבותה לפיצוי במידה ונוהג הרכב שלגביו לא התקיים כיסוי ביטוחי כאמור בנסיבות שלעיל והנהג לא ידע על היעדר הכיסוי הביטוחי ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע, יהיה זכאי לתבוע פיצוי נזקי גוף עקב התאונה, מתאגיד 'קרנית'.
 
וככל שיתקבלו טענות חברת הביטוח בדבר היעדר כיסוי ביטוחי למול הנהג, לא יהיה בהן כדי לשלול את חובת המבטח לשאת בפיצויים בגין נזקי גוף עקב התאונה לצדדים שלישיים – דוגמת נוסעי הרכב והולכי רגל - הן מתוקף חוק חוזה הביטוח והן מתוקף פקודת ביטוח רכב.
 
בתוך כך ראוי הציון כי תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח) אוסר על חברת הביטוח לכלול בתנאי הפוליסה הוראות שיש בהן לשלול זכויותיהם של צדדים שלישיים כאמור.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* חוק חוזה הביטוח, תשמ''א-1981 : ס' 3, 6, 7, 18, 25, 73
* פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש''ל-1970 : ס' 15
* תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש''ל-1970 : ס' 1

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

לרכב שברשותי אין פוליסת ביטוח חובה. וככל שכך, בעודי ברכב, נהג בו בני. אירעה תאונת דרכים ונפגענו שנינו, האם קיימת לנו זכאות לתביעת פיצויים עקב התאונה? מבט מהיר
הרכב בו נהגתי לא היה מבוטח בביטוח חובה, ממי אוכל לתבוע פיצוי בגין נזקי גוף עקב התאונה? מבט מהיר
נסעתי ללא רישיון נהיגה תקף, האם יכולה להיפגע זכותי לתבוע פיצוי בגין נזק גוף עקב תאונת הדרכים שעברתי? מבט מהיר
נפגעתי בתאונה, לרכב בו נהגתי לא היה רישיון רכב (טסט) בר תוקף, האם תיפגע בכך זכותי לתבוע פיצויים עקב התאונה? מבט מהיר
במהלך רכיבה על קורקינט ממונע שאין לגביו כל כיסוי ביטוחי, התנגשתי ברכב נוסע, האם אהיה זכאי לפיצוי תחת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים? מבט מהיר
רשיון הנהיגה שלי לא חודש בשל קנס העומד ותלוי נגדי, האם יכולה להיפגע מכך זכותי לתבוע פיצוי בגין תאונת דרכים שעברתי? מבט מהיר
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים? מבט מהיר
בני נהג ברכב שברשותי ונפגע בתאונה. חברת הביטוח מסרבת לשאת בפיצוי, בשל כי ביטוח החובה כלל הגבלת חבות לנהגים מעל גיל 24. האם צודקת חברת הביטוח בטענתה? מבט מהיר
ברשותי רכב המבוטח בפוליסת ביטוח חובה שבה אני מצויין כנהג יחיד. במידה ואחר ינהג ברכב האם יהיה מכוסה במקרה של פגיעת גוף עקב תאונת דרכים? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
26,586 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,787 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,361 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,773 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,680 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
10,422 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
8,737 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,292 צפיות
דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים
8,123 צפיות
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?
7,984 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.